Cách tạo Menu trong WordPress

Menu là tập hợp các liên kết để vào trang chính của trang web, trình đơn được đặt trên đầu trang để mọi người dễ dàng đi đến nơi họ muốn vì vậy đây là một thành phần rất quan trọng trong bài học trên trang web. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách tạo một Menu trong WordPress.
Sử dụng chức năng Menu

Để tạo một trình đơn cho trang web của bạn làm như sau:

Chuyển đến Appearance -> Chọn Menu

Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ tạo các liên kết trong menu, ở góc bên phải sẽ là liên kết nguồn như liên kết tới Trang, Liên kết tới POST, Liên kết tới Danh mục hoặc bạn có thể nhập Liên kết đến bất cứ nơi nào trong trang web hoặc bên ngoài trang web. .

Phía bên phải giúp bạn quản lý cấu trúc menu như vị trí, thứ bậc. Bằng cách kéo các liên kết trên menu, bạn sẽ sắp xếp lại thứ tự menu cha, menu con (kéo vào menu cha và kéo sang phải)

Điều quan trọng là tạo một menu mà bạn có thể thêm vào trình đơn. Bạn chọn vị trí rồi nhấp vào Lưu và xem kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *