Khóa Học Chiến Binh Amazon Training CBA Của Thái Tử

★ Chiến Binh Amazon Training là chương trình đào tạo thực hành từng bước xây dựng một Business triệu đô từ con số 0 thông qua dịch vụ FBA của Amazon. Trong chương trình này bạn sẽ học được tất cả mọi thứ về FBA, Từng bước xây dựng thương hiệu bán sản phẩm của riêng bạn, cũng như cách phát triển một business bền vững và lâu dài.
★ Bạn sẽ nhận được gì khi tham gia Khóa Học Chiến Binh?
→Cách thức xây dựng ra một dòng sản phẩm của riêng bạn, Brand sản phẩm của riêng bạn. Mà sau này có thể bán sản phẩm ở bất cứ mọi nơi chứ không chỉ phụ thuộc vào FBA
→Thời gian hoàn thành chương trình: 3 tháng

Nội dung Khóa Học Chiến Binh Amazon Training CBA Của Thái Tử

Module 1: Mindset và bản chất của CBA Training
 • Tạo lập thói quen
 • Đặt mục tiêu
 • Bản chất của CBA Traing
 • Lập tài khoản Seller
Module 2: Nghiên cứu sản phẩm
 • Quy Trình tìm kiếm sản phẩm
 • Tiêu chí CBA khi chọn sản phẩm
 • Nghiên cứu sản phẩm
 • Chọn 3 sản phẩm tốt nhất
Module 3: Tìm kiếm Supplier
 • Cách tìm kiếm supplier
 • Liên hệ supplier và làm sao để có giá tốt nhất
 • Order sản phẩm mẫu
 • Tìm hiểu Label FBA
 • List sản phẩm lên Amazon
Module 4: Tối ưu hóa listing
 • Nghiên cứu keyword
 • Cách viết tiêu đề cho sản phẩm
 • Tối ưu hình ảnh sản phẩm
 • Tối ưu hóa Bullet Points
 • Cách viết mô tả sản phẩm
Module 5: Promotion và Launching sản phẩm
 • Các chiến thuật sử dụng để launching và promote cho sản phẩm mới.
Module 6: Tối ưu hóa mọi thứ!
 • Tối ưu hóa listing
 • Tối ưu hóa sản phẩm và bao bì
 • Cách gỡ các seller feedback xấu
 • Đăng ký brand trên Amazon
Module 7: Mở rộng thị trường sang EU
 • Tìm hiểu về mở rộng thị trường sang EU
Module 8: Xây dựng Ecommerce Store
 • Xây dựng Ecommerce store sử dụng Shopify
Module 9: Bonus
 • Những sai lầm thường gặp
 • Chống lại Hijacker
 • Đăng ký Trade mark

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *