Khóa Học Dropshipping của Hồ Khắc Phú

★ Đây là Khóa học Dropshipping đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam do Hồ Khắc Phú đào tạo.
★ Không cần nhiều vốn và tốn nhiều công sức như làm Niche site, bạn vẫn có thể tạo ra thu nhập thông qua hệ thống kinh doanh online riêng mình.

Nội dung Video Khóa học Dropshipping của Hồ Khắc Phú

 

Video 1: Khái niệm của Dropshipping và học cách xây dựng một hệ thống dropshipping cơ bản
Video 2: Tìm sản phẩm
Video 3: Huấn luyện Tìm sản phẩm
Video 4: Hướng dẫn List Hàng
Video 5: Giải thích cơ chế hoạt động của Ebay
Video 6: Cách tìm sản phẩm và giao dịch với chủ hàng trên Aliexpress
Video 7: Hướng dẫn Tối ưu Sản Phẩm trên Terapack
Video 8: Hướng dẫn tạo Shopify – Phần 1
Video 9: Hướng dẫn tạo Shopify – Phần 2
Video 10: Hướng dẫn chạy Ads Facebook cơ bản
Video 11: Hướng dẫn tìm sản phẩm HOT trên Facebook
Video 12: Hướng dẫn Mockup – Phần 1
Video 13: Hướng dẫn Mockup – Phần 2
Video 14: List hàng trên Etsy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *